Overzicht studiedagen 2020-2021

Eerder heeft u een overzicht ontvangen, met daarbij aangegeven dat er nog twee dagen voor gezamenlijke teamscholing gepland moesten worden. Inmiddels zijn die data bekend.

- maandag 19 oktober

- woensdag 9 december

- donderdag 10 december

- vrijdag 29 januari 

- vrijdag 19 februari 

- maandag 1 maart

- vrijdag 19 maart 

- dinsdag 25 mei 

- maandag 21 juni

- vrijdag 9 juli

Deze data zijn ook opgenomen bij de activiteiten en staan ook in de agenda op de website vermeld.

download download